//
indlæg
MIL, Skoleudvikling, Web 2.0

Projekt om digital videndeling

I forbindelse med min Master i IKT og læring har vi i en projektgruppe afprøvet bloggen som medie til videndeling på institutionsniveau.

Baggrunden for projektet er, at it er et stærkt organisatorisk redskab, som i dag anvendes på langt de fleste skoler bl.a. til at understøtte videndeling og kommunikation mellem elever, lærere, forældre og ledelse via systemer som fx Skoleintra og Fronter.
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) konkluderede i 2009 i en undersøgelse om ‘It i skolen’, “at videndelingssystemerne overvejende anvendes til administrative og organisatoriske formål blandt lærere indbyrdes og mellem lærerne og skolernes ledelse”.[1] Det på trods af at systemerne også muliggør videndeling af undervisningsforløb og læringsressourcer lærerne imellem. Det sker kun i meget begrænset omfang.[2] Rapportens konklusion korresponderer med Uddannelsesstyrelsens forskningsrapport fra 2003 ang. udviklingsprojektet ‘Det virtuelle gymnasium’[3], samt med erfaringerne fra den praksis vi som lærere selv befinder os i.
EVA peger på, at den afgørende faktor er, at skolens ledelse prioriterer videndeling i lærerkollegiet og følger aktivt op på anvendelsen, samt at der udvikles en kultur for videndeling.
Ovenstående peger således på, at der både er behov for en platform, som kan inspirere til videndeling (for de eksisterende anvendes tilsyneladende ikke), og samtidig at det skal prioriteres af ledelsen. Derfor har vi I vores projekt arbejdet hen imod at udvikle en platform, som kan understøtte en videndeling inden for feltet IKT i undervisningen.

Projektet tager udgangspunkt i at anvende bloggen som platform, og undersøger muligheder og begrænsninger i mediet til videndeling.

Hele projektet kan læses her. Kommentér gerne!

God fornøjelse!

Sune Weile
Morten Heide
Jørgen Kristiansen
Lasse Kristiansen

Referenceliste

Evalueringsinstitut, D.: It i Skolen: Undersøgelse Af Erfaringer Og Perspektiver. Danmarks Evalueringsinstitut, 2009

Mathiasen, H.: Det Virtuelle Gymnasium: En Følgeforskningsrapport for Skoleåret 2002/03 Om Et Udviklingsprojekt. Uddannelsesstyrelsen, 2003


[1] (Evalueringsinstitut 2009, s.8)

[2] Ibid, s.8

[3](Mathiasen 2003 p.37)

Reklamer

About Sune Weile

Sct. Knuds Gymnasium, Odense

Diskussion

2 thoughts on “Projekt om digital videndeling

 1. Hej Sune

  Tak fordi du deler. Spændende læsning. Jeg undrer mig over, at jeg ikke er støt på jeres blog om it før. Du kender selvfølgelig Falkoblog?

  På Herning Gymnasium har vi arbejdet med videndeling om it i undervisningen gennem det sidste års tid, og vi har også lavet en fælles blog på http://www.itigymnasiet.dk med Open Source-software. Der er således ingen tekniske eller økonomiske hindringer for at alle skoler kan lave deres egen videndelingsplatform, som opfylder jeres kravspecifikation.

  Vi er kun lige begyndt, så jeg ved ikke om det får nogen gavnlig, langsigtet indflydelse på den daglige undervisning, men det håber jeg da. Jeg tror der er masser af “tavs viden” i et lærerkollegium, og det kan bloggen råde bod på, hvis vi ellers tør skrive på den.

  Næste skridt kunne være, at man bruger sådan en platform til fælles forberedelse – at lærere udvikler nye forløb sammen – måske endda uden at være på samme skole? Man kan allerede se det i forskellige Facebookgrupper. Hvad tænker du om lokal videndeling vs danmarks- eller verdensvidendeling ?

  Hvorfor ikke også videndele om forløb, hvor man ikke bruger it, fordi det også nogle gange er det smarteste?

  Med kollegial hilsen

  Lars.

  Posted by Adjunkten | 08/01/2013, 22:36
  • Hej Lars
   Tak for kommentaren! Pointen i projektet er jo netop, at alle skoler i princippet kan oprette deres egen blog. Men spørgsmålet er, hvad der skal til for at lærerne begynder at skrive på den? Én af de konklusioner vi kom frem til er, at bloggen ikke umiddelbart skal være åben for andre end ansatte på skolen. Når den er åben, er der flere lærere, der vil have præstationsangst i forhold til at lægge indlæg ind. Og fx opfatte indlæggene som bud på helt færdige idéer, fremfor gode bud på ny praksis.
   Derfor lukker vi formentlig bloggen i det nye år. En anden ting vi forsøgte at teste var anvendelsen af tags. Det var for at se, om det kunne styrke tværfagligheden, fordi det kan inspirere kolleger på tværs af fagene. Der er noget der tyder på, at det faktisk er tilfældet, men det er jo et lille empirisk grundlag. Sidst men ikke mindst er vi interesserede i, om bloggen bliver lige så uoverskuelig som andre LMS-systemer, når der lægges meget materiale ind. Noget kunne tyde på det, men igen er det empiriske materiale ret lille.
   Næste del i projektet bliver at finde ud af, hvilken rolle bloggen skal spille i det daglige arbejde. Hvilke krav kan vi fx stille til faggrupperne, til de fagligt-pædagogiske it-vejledere, som vi har uddannet på skolen m.v.
   Projektet handlede således ikke så meget om det tekniske i at oprette en blog, men i selve interaktionsdesignet.
   De bedste hilsner
   Sune

   Posted by Sune Weile | 14/01/2013, 19:23

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

Følg mig på Twitter

Reklamer
%d bloggers like this: