//
Om at skrive et essay

Kære bloglæser
Jeg har fået nyt domæne. Du kan finde det samme link på den nye blog her.
God fornøjelse!

Hvad er et essay?

Begrebet ’essay’ stammer egentlig fra latin ’exagium’ som bl.a. betyder ’undersøgelse’. Det er med samme betydning vi anvender genrebetegnelsen i dag, hvor et essay kan siges at være en undersøgelse, overvejelse eller refleksion over et emne og en problemstilling.

Hvad er formålet med et essay?

Formålet med et essay er at gå i dybden med et emne og en problemstilling ved at se det fra flere (ofte overraskende) vinkler. Men modsat en diskussion er det ikke meningen, at du skal argumentere for et bestemt synspunkt. Det kan være svært helt at forstå forskellen på et essay og en diskussion, fordi du i begge genrer kan blive bedt om at tage udgangspunkt i en tekst, og det derfor virker logisk også at diskutere den. Men det vigtigste ved et essay er, at det ikke må blive en diskussion. Man kan sige, at den store forskel er, at i et essay er emnet i fokus, i en diskussion er synspunkterne i fokus.

Konkret eksempel:

Krig er for mange mennesker et negativt begreb, et begreb der ofte forbindes med død, ødelæggelse og sorg. Når man som mange mennesker gør, spiller computerspil, Playstationspil osv. hver dag, er krigsspil en faktor der næsten ikke er til at undgå. Mange unge og ældre bliver draget af disse krigsspil, da det giver en form for kontekst til den virkelige verden og  følelsen af at deltage kommer til live.  Grafikken virker ofte utrolig levende og det gør spillene meget troværdige.  Men hvilken betydning har krigsspillene på spillerne? Ser de krigen anderledes efter at være opslugt i en verden, hvor krig optræder som fiktiv virkelighed?

Af samme grund må et essay ikke indeholde en konklusion. Det er ikke vigtigt at komme frem til en løsning eller et fast synspunkt, fordi essayet netop er en afsøgning og undersøgelse af et emne. Som vi skal se senere, har det også betydning for opbygningen af essayet.

Hvad skal et essay indeholde?

Et essay skal indeholde refleksion, undersøgelse og overvejelser omkring en problemstilling. Det vigtigste er, at du husker, at omdrejningspunktet er en problemstilling dvs. et konkret spørgsmål, som du skal reflektere over. Når du skal inddrage tekster, film og andet materiale er det derfor vigtigt, at du overvejer hvordan det kan give et nyt perspektiv på din problemstilling.

Til at hjælpe dig med at strukturere dit essay kan du anvende følgende refleksionscirkel:

Refleksionshjul

Refleksionscirklen kan strukturere dit essay ved at lade dig fokusere på kompositionen dvs. opbygningen af dit essay. Udgangspunktet er din problemstilling og et konkret eksempel (i). Dernæst kommer selve refleksionen, som tager sit udgangspunkt i en kort analyse af dit eksempel (ii). Herefter reflekterer du over dit eksempel, som fører videre til en abstraktion, hvor du forsøger at brede dit eksempel ud til en brede kontekst eller sammenhæng (iv). Til slut kan du forsøge at brede dit eksempel ud ved at lade det føre videre til et nyt eksempel, som du herefter kan uddybe ved at tage en ny runde i refleksionscirklen.

I videoen her forklarer jeg mere uddybende, hvad der karakteriserer reflekterende skrivning med udgangspunkt i et blogindlæg (læs i øvrigt mere her) som eksempel:

Konkret eksempel:

Disse fem diskurser er tidligere blevet brugt af flere amerikanske præsidenter, fx George W. Bush. Han benyttede dem til at retfærdiggøre invasionen og krigen i mellemøstlige lande (i). Men kan disse krigsspil, så ikke næsten anses for propaganda for amerikansk politik og en slags hjernevask af spilleren? Er det ikke problematisk, når spilleren gang på gang får som mission, at tage livet på flere fjender, som ofte ligner USAs virkelige fjender? (ii) […]

Udover dette må det siges at være nødvendigt at overveje, hvorvidt nogle af de andre diskurser kan medføre en negativ opfattelse af bestemte begreber hos spilleren. På den ene side er der en risiko for, at nogle af disse diskurser glorificerer og godtgør krig på en falsk og usaglig baggrund. Derudover er der en risiko for, at diskursen om orientalisme og ”othering” giver et fordrejet og endda racistisk syn på andre kulturer og folkefærd. På den anden side kan det også være, at dette blot er en overfortolkning af spildiskursernes magt og indflydelse på spillerens virkelighedsopfattelse. Det er jo ikke til at vide, om langt de fleste spillere ikke stadig blot ser disse computerspil, voldelige eller ej, som ren underholdning, og stadig kan skelne det animerede fra virkeligheden. Så måske er det slet ikke nødvendigt, at disse krigsspil bliver kritiseret for at indeholde netop disse diskurser? (iii)

Omvendt er det muligt, at nogle af disse voldelige computerspil indeholder facetter, som dog er værd at kritisere eller som minimum at sætte spørgsmålstegn ved. For spiller man et spil fra Grand Theft Auto-serien, har man mulighed for at slå, hvad der skal ligne, almindelige mennesker ihjel. Og det kan vise sig at være problematisk. (iv)

Ovenfor har jeg markeret de enkelte niveauer i refleksionscirklen på et konkret eksempel. Den indledende beskrivelse er i eksemplet ret kort, fordi jeg har skåret det lidt til (diskurserne der omtales kan du i øvrigt læse mere om her). Som du kan se er det afgørende, at du får inddraget forskellige eksempler og materialer i dit essay. Det er selve grundstenen. Derfor kræver det også en bred viden om emnet at kunne skrive et godt essay.

Husk igen, at netop fordi et essay ikke er en diskussion, hvor du skal komme frem til et endeligt synspunkt, skal det heller ikke afsluttes med en konklusion. I stedet skal du have en afslutning, som fremstår åben for læseren, og som kan føre til videre refleksion over emnet:

Konkret eksempel:

Måske er det nye og kritiske, at vi nu selv styrer, når folkemængder skal likvideres, eller som tidligere omtalt, mellemøstlige lande skal indtages og bekriges. Det er svært at sige, hvad denne magt og disse muligheder har af effekt på spillerens evne til at skelne mellem virkelighed og den virtuelle verden, og hvorvidt spillene ændrer spillerens syn på krig og vold. Det eneste jeg ved, er at jeg nu skal ind i stuen og likvidere en hel befolkning – men bare rolig det er jo bare et spil.

Hvordan kommer jeg i gang med et essay?

Når du skal i gang med dit essay er det vigtigt, at du begynder med at undersøge den problemstilling du skal arbejde med. Det kunne fx være:

Konkret eksempel:

Skriv et essay om dialekter i Danmark. Dit essay skal tage udgangspunkt i [teksten/filmklippet], og undersøge hvilken betydning dialekter har for vores identitet.

Emnet i ovenstående problemstilling er dialekter og hvordan de påvirker vores identitet. Dvs. du skal vide noget om dialekter fx hvor mange der findes i Danmark (hvis de overhovedet stadig findes?), hvilke forskelle der er osv. Derudover skal du vide noget om sprog og identitet. Det kan være du fx har haft et forløb om fx sociolingvistik i dansk eller engelsk (ofte en del af Almen Sprogforståelse på STX). Under alle omstændigheder har du nu sporet dig ind på emnet, og er allerede i gang med at overveje, hvilket materiale du skal have fat i.

Når du skal finde materiale til at inddrage i dit essay, kan det nogle gange hjælpe at oprette et mindmap. Det kan strukturere din søgning, og samtidig bevidstgøre dig om, hvilke vinkler du kan undersøge og reflektere over. I ovenstående eksempel vil emnet for dit essay være dialekter. Men for at du kan formulere dig om det emne, er det stadigvæk nødt til at være mere specifikt. I et mindmap vil det betyde, at de underliggende niveauer vil være præciseringer af emnet og det dybeste niveau eksemplet (som du ifølge refleksionscirklen ofte vil begynde med). Under emnet dialekter kan det fx være spørgsmålet om, hvorvidt dialekter er ved at uddø eller om de lever videre. Herefter finder du en artikel, der peger på den ene vinkel, og har måske selv et eksempel, som du også gerne vil inddrage:

Konkret eksempel:

Videnindsamling

Selve essayet er som tidligere forklaret opbygget af afsnit, hvor du undersøger enkelte dele af problemstillingen. Det er igen vigtigt at huske på, at det er en undersøgelse og refleksion, ikke en diskussion. Derfor skal du dog stadig undersøge flere vinkler på emnet:

Konkret eksempel:

Der er stor uenighed om dialekternes overlevelse. Flere forskere har tidligere peget på, at dialekterne er tæt på at uddø, fordi vi ikke længere hører dem i hverdagen. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er rigtigt. Når jeg tager til Århus, er det tydeligt for mig, at de taler en anden dialekt end jeg selv gør, og kan nemt blive til grin, hvis jeg ikke sørger for at ændre min udtale væk fra det fynske. Den samme oplevelse har flere af personerne i filmen I Danmark er jeg født, som endda oplever det som diskrimination, når de bliver grinet af. Er det rimeligt, at de ikke kan få lov til at tale deres eget sprog i det land, hvor de er født? På den anden side er vi jo nødt til at kunne forstå hinanden. Og sønderjysk er altså ret svært at forstå.

I ovenstående eksempel fokuseres der på mindst to forskellige vinkler på dialekter. Det bliver ikke diskuteret om det ene er mere rigtigt end det andet, men det sætter uden tvivl tanker i gang hos læseren. Særligt direkte spørgsmål kan være med til at vække læserens interesse, men brug dem med måde og husk at få reflekteret over nogle af dem undervejs, så læseren ikke føler sig snydt.

Husk igen, at selvom essayet til eksamen altid indeholder materiale som du skal tage udgangspunkt i, så er det ikke nok blot at henvise til det alene. I et essay forventes det, at du har mere at byde ind med. Hvis du har adgang til internettet, er det oplagt at finde materiale der, og ellers må du inddrage det du har fra undervisningen m.m.

Det vigtigste ved et essay er:

 • At du fokuserer på emnet og problemstillingen, ikke kun teksten.
 • At du undersøger og reflekterer, ikke diskuterer.
 • At du ender med en afslutning, ikke en konklusion.
 • At du inddrager din viden og andet materiale om emnet.

Diskussion

9 thoughts on “Om at skrive et essay

 1. Jeg synes først og fremmest at det er en virkelig inspirerende fremstilling af essayet som genre, og det følgende skal udelukkende ses som mine egne refleksioner(!) over en genre som efter min mening har en udpræget tendens til at blive elevens overfladiske meningstilkendegivelse om dette og hint. En tilkendegivelse der desværre sjældent bliver særlig interessant for læseren…
  Du siger i videoen at refleksion skal gøre os klogere på vores omverden – og det er jeg enig i – men når dét er tilfældet, så kan essayet også blive styrket, hvis det tager udgangspunkt i en personlig undren frem for en given tekst. Fx ser jeg en fare for at eksemplet med journalistikkens grænser kunne blive en akademisk stil-øvelse, hvis man starter med en redegørelse for hvad journalisten har oplevet. Det kunne blive meget mere nærværende og interessant, hvis eleven tog udgangspunkt i et eksempel, hvor han/ hun selv havde oplevet sine grænser overtrådt af journalistik.
  Og måske er vi slet ikke uenige for du siger selv at eksemplerne er ens bedste ven, men jeg tror det giver en fordel, hvis eleven indleder sit essay med et eget eksempel. Du nævner selv at man kunne skrive om at træde ind i en bus, hvor alle sidder og er optagede af deres mobiltelefoner. Dét kunne være en spændende indledning; en elev der undrer sig over noget vi faktisk oplever hele tiden. Dernæst kunne eleven vha. den udleverede tekst reflekterer sig frem til en dybere indsigt, således at det bliver elevens undren der bliver analyseret i stedet for en tekst. Teksten bliver på den måde et redskab der kan hjælpe eleven med at analysere sin egen undren.
  I opgaveformuleringen om dialekternes betydning for identiteten kunne sætningen: ”Når jeg tager til Århus, er det tydeligt for mig, at de taler en anden dialekt end jeg selv gør, og kan nemt blive til grin, hvis jeg ikke sørger for at ændre min udtale væk fra det fynske” have indledt essayet og være udfoldet over 8-10 linjer. Hvordan havde eleven overlevet at blive til grin? Hvad gjorde det ved ham/ hende at ændre sin dialekt?
  Det kunne måske gøre essayes mere vedkommende at skrive – og dermed også mere interessant at læse?

  Måske er vi overhovedet ikke uenige om noget som helst, og det ville i hvert fald være meget sjovere at diskutere over en kop kaffe eller en øl… 🙂

  Posted by René A. Christoffersen | 29/03/2013, 23:58
  • Først og fremmest tusind tak for den fine kommentar! Vi er slet ikke uenige. Grunden til eksemplet tager udgangspunkt i en tekst er to: for det første bliver eleverne bedt om det i eksamenssættene. Og det må netop ikke blive en redegørelse, men en kort opsummering af et konkret eksempel fra teksten. For det andet oplever jeg, at det ofte er svært for eleverne, så snart de bliver bedt om at tage udgangspunkt i noget personligt. Langt de fleste har meget svært ved at skelne mellem det private og det personlige, og derfor ender de ofte med eksempler, som er svære at brede ud og reflektere over. Når de har noget konkret, som fx en tekst eller et filmklip, er det nemmere at holde en distance. Men refleksionscirklen lægger jo op til, at det ikke nødvendigvis skal være et eksempel fra en tekst, men lige så godt kan være en personlig oplevelse. Det fremgår måske bare ikke helt tydeligt nok.
   En kop kaffe eller en øl lyder ikke så dårligt 🙂
   Endnu engang tak for indsparket!
   Bedste hilsner
   Sune

   Posted by Sune Weile | 30/03/2013, 09:43
 2. Og så glemte jeg jo helt, at radioklippet faktisk er fra den digitale eksamen i skriftlig dansk med internetadgang på stx i sommers. Det gav nogle af de bedste essays jeg har læst. Eleverne fandt emnet relevant, og var god til at finde andre eksempler på grænsesøgende journalistik på internettet, som de kunne inddrage.

  Posted by Sune Weile | 30/03/2013, 10:56
 3. Jamen, vi er vist så enige at det næsten er uinteressant… 🙂
  Og du påpeger endda det som måske er min væsentligste anke mod essay-genren overhovedet: At vi er nødt til at bede eleverne tage udgangspunkt i en tekst, fordi de ikke kan skelne mellem det private og det personlige. Og så beder vi dem faktisk skrive et upersonligt essay, hvilket efter min mening er et paradoks…
  De bedste essay jeg har modtaget, har typisk taget et kort(!) udgangspunkt i noget personligt (7-8 linjer) som de siden vender løbende tilbage til. Efter den korte indledning inddrager de så teksten, så den del af opgaveformuleringen er besvaret nogenlunde tilfredsstillende…

  Posted by René A. Christoffersen | 31/03/2013, 11:13
  • Jeg mener ikke vi beder dem skrive et upersonligt essay. Men vi beder dem skrive et essay, som har faglig tyngde, fordi det kræver vi i en faglig kontekst. Én måde at sikre den faglige tyngde er ved at give dem et konkret eksempel, som de kan inddrage i deres essay fx en tekst eller et kort radioklip el.lign. Det mener jeg, er et fornuftigt udgangspunkt. For alle elever.

   Posted by Sune Weile | 10/04/2013, 14:01
 4. Jeg har problemer med følgende:

  Hvilken person skal den foregår i 1.2.3?
  Hvilket emne kunne være relevant?

  Posted by Kerim | 06/12/2014, 13:35
 5. #SkriverMitEssay

  Posted by #SkriverEssays | 05/02/2015, 16:29

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: Det gode essay og det rigtig, rigtig gode essay… | Dansk, dramatik og musical… - 04/11/2013

 2. Pingback: God stil? | Dansk, dramatik og musical… - 02/01/2014

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Følg mig på Twitter

%d bloggers like this: